Dine opgaver

Afdelingsbestyrelsesmødet

I afdelingsbestyrelsen bestemmer I selv, hvor tit I vil holde afdelingsbestyrelsesmøde. Nogle afdelingsbestyrelser holder møde en gang om måneden - andre gør det lidt sjældnere.

På afdelingsbestyrelsesmøderne skal I beslutte, hvem der står for hvad, I skal vedtage, hvilke mål I har for jeres afdeling, og hvordan I vil nå dem, og I skal planlægge afdelingsmøderne.

Få tips til et bedre bestyrelsesmøde her

En plan for afdelingen

Som medlem af afdelingsbestyrelsen skal du være med til at planlægge, hvad der skal ske i afdelingen. Det er vigtigt, at jeres afdeling fremstår attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Derfor skal du være med til at planlægge, hvad I vil fokusere på i afdelingen det næste stykke tid. Vil I styrke det sociale liv i afdelingen? Vil I gennemføre renoverings- og moderniseringsarbejde? Vil I forbedre udearealerne? Eller måske noget helt fjerde?

Læs mere om hvordan du realiserer din afdelings drømme her

Budgetansvar

Hvert år skal der udarbejdes et driftsbudget for jeres afdeling. Sammen med KAB skal I forsøge at forudsige, hvilke udgifter der kommer til at være i jeres afdeling det kommende år. Budgettet består både af faste udgifter og udgifter, som I kan have indflydelse på alt efter, hvilke arbejder I ønsker at få lavet i afdelingen i det kommende år. Det færdige budget skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet og af organisationsbestyrelsen.

Beboerne har altså selv mulighed for at være med til at bestemme, hvilke udgifter I skal have i afdelingen, men jeres engagement vil ofte være afgørende for beboernes indflydelse. Det er derfor vigtigt, at du som afdelingsbestyrelsesmedlem sætter dig i beboernes sted og lytter til deres ønsker.

Læs mere om budgettet

Afholdelse af afdelingsmødet

Der skal afholdes afdelingsmøde i jeres afdeling mindst en gang om året, hvor driftsbudgettet skal godkendes af beboerne. Derudover kan I afholde ekstraordinære afdelingsmøder, hvis der opstår andre ting i løbet af året, som kræver hele afdelingens opmærksomhed. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at afholde afdelingsmødet. Dog kan medarbejdere fra KAB være jer behjælpelige med indkaldelse til mødet og deltagelse under møderne.

Find inspiration til det gode afdelingsmøde

God orden i afdelingen

Afdelingsbestyrelsen skal holde øje med, at der er god orden i afdelingen, at der er rent og pænt, og at alt er, som det skal være. Hvis du opdager, at noget ikke er i orden, skal du gøre jeres ejendomskontor opmærksom på problemet.