Mundtlig kommunikation

Som beboerdemokrat er det vigtigt at kunne formidle de sager, I arbejder med i afdelingsbestyrelsen. Måske bliver du nervøs, når du skal tale foran større forsamlinger - måske elsker du at få ordet.

Her finder du nogle råd, der kan hjælpe dig med at få dit budskab frem, uanset om talerstolen er din bedste ven, eller håndfladerne er fugtige og kinderne blusser.

Gode råd om mundtlig kommunikation

1. Det vigtigste først. Folk er altid mest opmærksomme ved indledningen og afslutningen på f.eks. et oplæg eller en tale. Det er derfor vigtigt, at du fortæller det vigtigste først, når du f.eks. skal gennemgå et forslag.

2. For det første, for det andet… Hvis du skal præsentere en lidt indviklet sag, er det en god ide at gøre det tydeligt for tilhøreren, hvad der er sagens kerne. Der kan fx være tre fokuspunkter, det er vigtigt at forstå. Du gør det ved helt konkret at sige: ”De tre vigtigste forhold i denne sag er A, B og C. Nu vil jeg først fortælle jer om A.” – og derefter præsenterer du så B og C.

3. Saml op undervejs. Når du har gennemgået fx de tre vigtigste punkter i en sag, er det en god ide at gentage dem i en ultra kort opsamling.

Eksempel: ”Det er en god ide at lave højbede ved legepladsen. For det første mangler der noget grønt at kigge på. For det andet har flere beboere sagt, at de gerne vil stå for at holde bedene. For det tredje vil jeg gerne lave et planteprojekt for afdelingens børn, hvor vi skal så planter og lære at passe dem.”

På den måde gør du det let for modtageren at huske dine pointer.

4. Modtageren er din ven. Hvis du har tendens til at blive nervøs, når du skal sige noget foran andre, så husk på, at de fleste kender følelsen og har forståelse for din nervøsitet. De har sikkert selv prøvet at stå i samme situation.

5. Forberedelse, forberedelse, forberedelse! Hvis du bliver nervøs, kan det også hjælpe at forberede dig ekstra godt på det, du skal sige.

Sæt gerne tempoet lidt ned, hvis du skal forklare noget indviklet. Det gør det nemmere for tilhørerne at følge med.