Fonde og støtte

Som almen boligafdeling er der en række forskellige fonde, I kan søge til projekter i jeres afdeling. Vær opmærksom på, at I skal tage kontakt til jeres ejendomsleder eller driftschef, hvis I ønsker at søge en fond. De kan både hjælpe jer med, hvilke fonde I kan søge og udformning af ansøgningen.

Landsbyggefonden - Egen trækningsret

Egen trækningsret er en slags opsparingskonto, din boligafdeling har i Landsbyggefonden. Beslutter din afdeling at lave forbedringer på bygningen, kan I søge midler herfra.

Tilskuddene ydes til miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, byfornyelse og boligforbedring mm. Det er et krav, at projektet skal ligge inden for rammerne af AKB, Københavns målsætningsprogram.

For at opnå tilskuddet skal I, med hjælp fra driftchefen eller ejendomslederen, ansøge organisationsbestyrelsen herom. Det er nemlig dem, der sammen med indstillingsudvalget beslutter hvilke projekter, der kan modtage tilskud.

AKB, København har også en Udviklingspulje til nye tiltag og en Fællespulje, som I kan søge, når alle midler fra egen trækningsretskontoen er opbrugt.

Der er to ansøgningsrunder om året. En i foråret og en i efteråret.

Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højst udgøre 2/3 af udgifterne. Læs mere i ”Principper og procedurer for tildeling af tilskud fra egen trækningsret” nedenfor.

Hent principper og procedure for egen trækningsret Se film om Egen Trækningsret

Københavns Kommune

Københavns Kommune har forskellige puljer, som kan søges af den almene boligsektor. F.eks. yder kommunen støtte til offentlig tilgængelige arrangementer via "Arrangementspuljen". Lokaludvalgene i de enkelte bydele har også puljer til lokale aktiviteter.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse mere om puljerne og ansøgninger.

Gå til Københavns Kommune

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har også forskellige puljer, som kan søges af almene boligafdelinger. F.eks. giver de i perioden 2011-2016 støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer.

Du kan læse mere om, hvordan du kan søge tilskuddet på Ministeriets hjemmeside.

Gå til Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter

Andre muligheder

Andre puljer

Københavns Kommune har samlet en oversigt over mulige puljer og fonde, der kan søges.

Læs om de andre puljer her

Individuel modernisering

Med individuel modernisering kan der foretages moderniseringer i afdelingens forskellige boliger i takt med, at beboerne ønsker det. Hvis beboerne vælger moderniseringen til, betaler de for den gennem en huslejestigning.

Læs mere om individuel modernisering

Huslejestigninger

Jeres afdeling kan tage et almindeligt realkreditlån, som beboerne betaler af på gennem huslejen over en periode på 20-30 år. 

Besparelser på drift og forbrug

En renovering kan ofte betyde, at I kommer til at spare penge på faste udgifter, når renoveringen er foretaget. Hvis I f.eks. får nye vinduer, vil det ofte betyde, at afdelingen efterfølgende sparer penge på varmeregningen. På den måde kan afdelingens huslejestigning måske udlignes eller reduceres på sigt.