Tips til ideudvikling

To sedler

Efter et forslag er blevet fremlagt på mødet, får alle udleveret to sedler, fx en rød og en grøn. Skriv nu alle de gode ting ved forslaget på den grønne seddel og alle de mindre gode på den røde. Herefter hænger I sedlerne op på væggen eller spreder dem ud på bordet og tager en runde, hvor alle får mulighed for at fortælle, hvad de har skrevet. I kan nu tale om forslaget på baggrund af argumenterne for og imod – og undgå at det måske kun er forslagsstilleren selv, der taler.

Det positive først

Hvis I tit oplever, at nye forslag bliver skudt ned, så snart de er kommet på bordet, kan I prøve denne øvelse: Efter et forslag er blevet fremlagt, må I de første 10 minutter (sæt et stopur) kun nævne de gode ting ved ideen. Herefter kan I så tage 5 eller 10 minutter, hvor I taler om udfordringerne. På den måde giver I plads til de positive input, og det kan måske sætte gang i nye ideer og forslag.

Drømmeværksted

Drømmeværkstedet kan være en god øvelse, når I skal udstikke kursen for jeres arbejde på den lidt længere bane.

Alle mødedeltagere får nogle sedler og en kuglepen og skal nu skrive deres drømme for afdelingen ned. Det kan fx være under overskriften: ”Hvor er vores afdeling om 10 år?”

Afsæt så fx 10 minutter til at skrive jeres drømme ned på sedlerne. Præsenter drømmene for hinanden og tal om, hvilke drømme I alle sammen kan bakke op om – så har I måske visionen for jeres fremtidige arbejde.

Den grønneste/reneste/mest sociale afdeling

En lidt anden version af Drømmeværksteds-øvelsen.

Del sedler ud til alle, hvor der står: ”Vi vil være kendt for at være den ________________ afdeling.”

Alle skriver nu det ord, de synes skal kendetegne jeres afdeling. Eksempel: ”Vi vil være kendt for at være den mest sociale afdeling.” Fremlæg sedlerne for hinanden og diskutér, hvilken vision, I synes, skal gælde for jeres afdeling.

Tematisk brainstorm

Hvis I føler, I er gået i stå i jeres arbejde, eller bare mangler ny inspiration til projekter, kan I lave en brainstorm.

Alle deltagere får en stak post-it-sedler. Brug nu 10 minutter på at skrive forslag til projekter, I kunne lave i afdelingen. Det kan være alt fra en fastelavnsfest til udskiftning af hoveddøre. Intet er for småt, for stort eller for vildt. Skriv kun et forslag per seddel. Hæng nu sedlerne op på væggen og hjælp hinanden med at samle sedlerne i grupper. Hvis der fx står ”ny legeplads”, ”bedre gynger” og ”nyt sand i sandkassen” på tre sedler, kan I samle dem under overskriften ”Leg”.

Øvelsen kan give jer nye ideer og et overblik over, om flere i bestyrelsen måske brænder for de samme ideer.