Spilleregler for samarbejdet

Når I skal i gang med at tale om jeres opgaver og spilleregler, er det en god idé at sætte det som et punkt på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Her er nogle spørgsmål, I kan bruge. Tænk gerne over dem inden mødet. Det kan være en god idé at have bestyrelsens opgaver skrevet ned i en egentlig forretningsorden for afdelingsbestyrelsen.

Hvad er vores opgave som afdelingsbestyrelse?

 • At sikre en god dialog med administrationen?
 • At være igangsætter af forskellige beboeraktiviteter?
 • At repræsentere beboernes ønsker? Også mindretallenes?
 • At sikre ro og orden i afdelingen?
 • At holde bebyggelsen i god stand?
 • At holde huslejen nede?

Hvem skal lede vores afdelingsbestyrelsesmøder?

 • Formanden - mens en anden tager beslutningsreferat?
 • Et bestyrelsesmedlem, der er rigtig god til mødeledelse?
 • En post, der roterer, så mødeledelsen går på skift?

Hvordan tager vi beslutninger?

 • Er det ok, at formand/næstformand træffer beslutninger uden at høre de andre?
 • Hvad gør vi, når beslutninger skal træffes hurtigt?
 • Skal alle være enige?

Hvordan holder vi hinanden informeret mellem møderne?

 • Taler vi bare sammen, når vi tilfældigt mødes?
 • Mailer eller sms'er vi?
 • Ringer vi? Og skal vi oprette en telefonkæde?

Hvilke krav kan vi stille til hinanden?

 • Hvor meget ”fravær” kan vi fx acceptere?
 • Hvor lang tid kan man være syg, før suppleanten må tage over?
 • Hvad er formandens ansvar, og hvad tager de øvrige medlemmer sig af?
   

Hvad er vores drømme for afdelingen?

En måde at finde et fælles ståsted på er ved at arbejde med en fælles vision for afdelingen.
En vision kan sætte retningen for de næste års arbejde.

 • Hvor vil vi gerne være om tre år?
 • Hvad skal vi sætte i gang for at komme derhen - eller tættere på?
 • Hvordan ser et årshjul for vores afdeling ud? Er der nogle faste aktiviteter, der går igen?
Læs mere om hvordan I realiserer afdelingens drømme her

Kilde: Håndbog i bestyrelsesarbejde, Domea.

Mange konflikter kan undgås, hvis vi taler om vores forventninger til samarbejdet.