Det gode afdelingsmøde

Afdelingsmødet er beboernes møde - derfor er det vigtigt, at det giver mening for beboerne at deltage, og at beboerne føler, de får noget ud af at dukke op til mødet. Men det er også et møde, I kan udnytte som bestyrelse til at blive mere synlige for beboerne og fortælle dem om det arbejde, I laver i jeres afdeling.

Inspiration til et bedre møde

Find inspirationen her

Nedsæt et udvalg

Læs om udvalg her

Alternative mødeformer

Læs om andre mødeformer

Afdelingsmødet

I skal holde mindst et afdelingsmøde årligt, hvor der skal stemmes om det kommende års budget for afdelingen. Ud over budgettet kan der også være andre emner, I skal snakke om på mødet. Det kan f.eks. være:

  • Forslag stillet af beboere
  • Renoveringer
  • Vedligeholdelsesordning
  • Husorden
  • Aktiviteter for beboerne i løbet af året
  • Valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet
  • Bestyrelsens beretning

På afdelingsmødet kan I desuden beslutte, at I vil have endnu et årligt afdelingsmøde, hvor regnskabet sættes til afstemning.

KAB's rolle

KAB kan spille en større eller mindre rolle ved jeres afdelingsmøder. I kan selv skrue op eller ned for KAB's deltagelse, men ved selv at sidde i førersædet for afdelingsmødet og forberede det godt, kan I opnå:

  • At I som bestyrelse bliver mere synlig for beboerne.
  • At beboerne føler sig hørt og får lyst til at deltage aktivt.
  • At der bliver mindre brok og mere konstruktiv snak.

Ekstraordinære afdelingsmøder

Det kan være nødvendigt at afholde ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingen skal være med til at træffe en beslutning, der ikke kan vente til næste afdelingsmøde. Der kan indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde af afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller mindst 25% af husstandene i afdelingen.

Tjekliste til afdelingsmødet

Se her, hvad I skal huske at forberede inden mødet

Se tjeklisten

Forslag

Alle beboere kan stille forslag til afdelingsmødet. Forslagene skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afdelingsmødet.

Vil du kende de formelle regler?

Hvis du vil have helt tjek på reglerne for afdelingsmøder, kan du finde dem i AKB, Københavns vedtægter.

Hent vedtægterne