Udarbejdelse af afdelingsbudgettet

En af de væsentligeste opgaver for jer som afdelingsbestyrelse er at være med til at udarbejde afdelingens budget og regnskab hvert år. Budgettet og regnskabet udarbejdes i samarbejde mellem jer og administrationen i KAB. 

Budget

Udarbejdelsen af afdelingsbudgettet starter med en bygningsgennemgang, hvor I går en tur i ejendommen og på udearealerne med ejendomslederen eller driftslederen. Her skal I orientere jer om det kommende års arbejde og overveje, hvilke nye opgaver og vedligeholdelser der skal udføres. 

I juni, juli eller august skal I afholde et budgetmøde med jeres ejendomsleder, driftschef eller driftsleder. På mødet gennemgår I budgetforslaget, og I kan komme med rettelser og tilføjelser.

Som udgangspunkt skal der være overensstemmelse mellem indtægter og udgifter i budgettet. Hvis jeres udgifter stiger, er I derfor nødt til at få flere indtægter. Det sker gennem huslejestigninger. 

Budgettet skal efterfølgende godkendes på det årlige afdelingsmøde i august eller september.

KAB laver en læsevenlig og forkortet udgave af budgettet, som sendes ud til alle beboerne i jeres afdeling inden afdelingsmødet. På den måde har beboerne tid til at orientere sig i budgettet inden afdelingsmødet.

Jeres indflydelse på budgettet

I har indflydelse på:

  • Almindelig vedligeholdelse
  • Planlagte vedligeholdelser og fornyelser
  • Renholdelse (lønninger, kontor mm.)
  • Henlæggelser (opsparing)
  • Diverse udgifter

I har ikke indflydelse på:

  • Nettokapitaludgifter (lån)
  • Ejendomsskatter
  • Forsikringer
  • Bidrag til AKB, København og KAB
  • Penge afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Regnskab

I løbet af marts og april skal I holde et regnskabsmøde med ejendomslederen eller driftslederen. Her skal I drøfte, hvorvidt der skal laves ændringer i det udkast til regnskabet, som KAB har lavet.

Det er valgfrit, om I vil holde et afdelingsmøde, hvor regnskabet er til afstemning. Hvis I ikke holder afdelingsmøde, er det bare jer i afdelingsbestyrelsen, der skal godkende budgettet. Regnskabet skal være helt færdigt i slutningen af maj.

Muligheder for finansiering

Muligheder for finansiering

Det kan være dyrt at lave renoveringer i afdelingen, som ikke er medregnet i jeres langtidsbudget for vedligeholdelse. Heldigvis er der en række muligheder, som kan hjælpe jer med finansieringen. 

Gå til fonde