Økonomi

Økonomi - AKB, KøbenhavnAKB, Københavns økonomiske ressourcer skal fremover understøtte målsætningsprogrammet. Desuden opfordres alle afdelinger til at afsætte de fornødne ressourcer til lokal opfyldelse af programmet.

Endvidere vil vi øge afdelingsbestyrelsernes og medarbejdernes viden og kompetencer inden for brugen af de økonomiske muligheder, de har.

Egen trækningsret

Skal der laves forbedringer i din afdeling? Se hvordan din afdeling søger om midler her.

Læs mere

Følg os på Facebook

På siden her kan du bruge din stemme, deltage i debatter og få inspiration.

Gå til facebook